Oznaka: Zakon o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank