Visoka odškodnina Planinšec in huda telesna poškodba

Visoka odškodnina planinšec

Visoka odškodnina Planinšec je specializirana za odškodnino, kadar se huje telesno poškodujete. Huda telesna poškodba je vrsta poškodbe, pridobljena kot posledica nesreče (delovna nesreča, prometna nesreča …), fizičnega napada ali kot posledica ostalih zunanjih dejavnikov, ki nekoga telesno poškodujejo in povzročijo spremembe ter škodo na zdravju, lahko ogrozijo življenje oškodovanca ali mu uničijo oziroma oslabijo dele telesa ali organa in s tem povzročijo njegovo začasno ali trajno nezmožnost za delo, lahko tudi invalidnost.

V članku Visoka odškodnina Planinšec in huda telesna poškodba vas želimo seznaniti z vsemi pomembnimi informacijami in koristnimi nasveti, ki so vezani na vaše pravice in razpoložljive možnosti ob uveljavljanju odškodninskega zahtevka za primer hudih telesnih poškodb.

Velika večina oškodovancev ne razpolaga s podatkom in se niti ne zaveda, kako visoka odškodnina jim v resnici pripada in kaj vse se upošteva oziroma je predmet izplačila odškodnine za primer hude telesne poškodbe. Zato se obrnite na podjetje Visoka odškodnina Planinšec, kjer vam bodo z veseljem pomagali.

 

K hudim telesnim poškodbam štejemo naslednje: zlom, raztrganina, počena kost, močne udarnine, poškodbe glave, poškodbe živcev, opekline, poškodbe notranjih organov, amputacije, delna invalidnost, popolna invalidnost in ostalo.

Skupni imenovalci hudih telesnih poškodb so:

 • oškodovanec je lahko hospitaliziran (v večini primerov v travmatološki ambulanti),
 • oškodovanec je v bolnišnico prepeljan z nujno medicinsko pomočjo,
 • zaradi nastalih poškodb je potrebno večje število pregledov, obiskov specialistov, operacij …
 • čas zdravljenja je dolgotrajen in v večini primerov tudi psihično izjemno zahteven,
 • prisotnost številnih nevšečnosti tekom zdravljenja,
 • pogosti zapleti primarnih poškodb,
 • pustijo posledice na fizičnem, psihološkem in finančnem področju oškodovanca,
 • povzročijo začasno ali trajno nezmožnost za opravljanje dela.

Odškodnina, ki zaradi hude telesne poškodbe posledično pripada oškodovancu in vam jo lahko zagotovi podjetje Visoka odškodnina Planinšec, je lahko sestavljena iz naslednjih odškodnin:

 • odškodnina za nematerialno škodo (poškodbe, bolečine, strah, stres …),
 • odškodnina za že nastalo in bodočo materialno škodo, kot so izpad dohodka, izgubljen dobiček ter vsi ostali stroški, povezani z zdravljenjem, prevozi, nakupi zdravil, pripomočkov, opreme in drugo,
 • odškodnina v obliki rente zaradi potrebne pomoči druge osebe (kadar so posledice na fizičnem ali psihičnem nivoju tako hude, da oškodovanec ni več sposoben skrbeti sam zase),
 • odškodnina v obliki rente v primeru izgubljenega zaslužka (kadar oškodovanec zaradi novo nastalega stanja ne bo več sposoben opravljati pridobitne dejavnosti, kot na primer invalidnost 1. kategorije), ki je lahko mesečna doživljenjska oziroma do spremenjenih razmer ali kapitalizirana renta (enkratno izplačilo),
 • odškodnina za svojce, ki skrbijo za hudo poškodovane oškodovance.

Kakšne vsote odškodnin lahko pričakujete za hude telesne poškodbe in invalidnost?

Višina odškodnine, ki vam jo lahko zagotovi Visoka odškodnina Planinšec, je lahko zelo različna, saj je vsak primer zgodba zase, a vam za lažjo predstavo lahko povemo, da se zneski odškodnin za hude telesne poškodbe gibljejo od 45.000 evrov do 450.000 evrov, za primer invalidnosti pa celo do 1.200.000 evrov.

Možnost izplačila akontacije za hude telesne poškodbe in invalidnost

Takoj,ko se zdravljenje začne, torej že v prvih tednih aktivnega zdravljenja, je z našo pomočjo možno pridobiti akontacijski zahtevek, ki znaša od 2000 evrov do 20.0000 evrov, za primer invalidnosti (paraplegije ali tetraplegije) tudi do 40.000 evrov, ki se nato valorizira ob končnem znesku izplačane odškodnine. Primeri iz prakse namreč kažejo, da se ob na novo nastali situaciji na eni strani zmanjšajo prihodki (nezmožnost za delo) in na drugi strani povišajo stroški (zaradi prenove stanovanja, lastne udeležbe v rehabilitaciji, nakupa osebnih, zdravstvenih pripomočkov …), kjer lahko akontacijski znesek močno omili situacijo in vam je v veliko pomoč.

Na koga se obrniti po nasvet in pomoč?

Visoka odškodnina za hudo telesno poškodbo je najlažje in najhitreje dosegljiva predvsem takrat, ko si na poti uveljavljanja odškodninskega zahtevka poiščete pomoč izkušene in strokovno usposobljene osebe na področju odškodninskega prava, kajti dejstvo je, da so tovrstni postopki mnogo bolj kompleksni in zahtevni, kot za primer lažjih poškodb ali poškodb brez zapletov in daljšega obdobja zdravljenja.

Visoka odškodnina Planinšec se je v zadnjih letih specializirala ravno na primerih, kjer so oškodovanci v prometnih nesrečah, delovnih nesrečah ali nesrečah drugega izvora utrpeli hude telesne poškodbe, kjer našim strankam nudimo podporo skozi celoten proces, jih spremljamo skozi celoten proces rehabilitacije, v primeru, da zdravljenje še vedno poteka, pomagamo pri zbiranju potrebne dokumentacije, vložimo odškodninski zahtevek ter naredimo vse, kar je v naši moči, da za vaš primer pridobimo najvišjo možno odškodnino.

Če ste utrpeli hude oziroma zelo hude telesne poškodbe ali vam je priznana invalidnost in verjamete, da si zaslužite pravično odškodnino, je Visoka odškodnina Planinšec zagotovo vaša najboljša izbira.