Varčevanje za porabo v prihodnosti

Varčevanje

Varčevanje pomeni shranjevanje trenutnih prihodkov za uporabo v prihodnosti oz. tok prihodkov, ki jih shranjujemo v nekem časovnem obdobju. Prilagojeno varčevanje vam omogoča varčevanje prilagojeni vaši starosti. To pomeni, da se pri odločitvi za varčevanje odločate po kriteriju lastne starosti, pri čemer se upošteva čas do upokojitve. Starejši kot ste, manj tvegan sklad, lahko izberete. To sicer pomeni manjši donos, hkrati pa manjše finančno tveganje in s tem povezano večjo finančno stabilnost.

Čemu je varčevanje sploh namenjeno?

Varčevanje denarja je nujno potrebno za zaščito posameznika pred finančnim zlomom ob nepredvidenih finančnih situacijah. Varčevanje nam lahko pomaga pri večjih nakupih, omogoča nam izogibanje najemu in vračanju kredita, zmanjša nepotreben stres, ki ga lahko povzročijo nerešene finance ter omogoča finančno svobodo v vseh starostnih obdobjih. Mnogim finančno varčevanje omogoča sledenje lastnim sanjam – z zagotovljenimi financami si lahko zagotovite novo kariero, dolgotrajno finančno stabilnost (npr. ob izgubi službe), izbiro prostočasnih dejavnosti, obisk želenih potovalnih destinacij, najboljše možnosti za izobraževanje in osebni razvoj, obisk najljubše restavracije itd. Ni torej nujno potrebno, da varčujemo samo za namen dodatne finančne stabilnosti ob upokojitvi, varčevanje nam namreč »krije hrbet« tudi v mlajših letih.

Možnosti za varčevanje je veliko

Vse pogosteje se ljudje odločajo za varčevanje v različnih oblikah, z namenom zagotavljanja varne prihodnosti zase in svoje bližnje. Mladi se pogosto sprašujejo, ali bodo še prejemali pokojnino, ki jim bo zagotovila dostojno življenje tudi v času po upokojitvi. Čeprav danes velja, da predstavlja pokojnina zanesljiv, redni mesečni prejemek, so stališča mladih o zanesljivosti pokojnin v prihodnosti vse bolj negativna. Različni skladi življenjskega cikla omogočajo mladim obliko varčevanja, ki je odvisna od tveganja sklada. Običajno se mladi vključijo v bolj tvegane, dinamične sklade, ki prinašajo večje donose na daljši rok in s tem ugodno vplivajo na dodatno pokojnino v starosti. Za bolj previdne mlade in starejše so na voljo uravnoteženi skladi, kjer je donos manjši, manjše pa je tudi tveganje. Najstarejši posamezniki nimajo možnosti izbire sklada in se lahko vključijo samo v varčevanje v najmanj tveganih t.i. zajamčenih skladih. V zadnjem, zajamčenem skladu, varčujete z zajamčenim donosom, pri obeh bolj tveganih skladih za mlajše pa zajamčenega donosna ni.

Mladim, aktivnim zaposlenim, je omogočeno varčevanje za dodatno pokojninsko rento, ki si jo zagotovite z rednimi vplačevanji v dodatno pokojninsko zavarovanje. Redno varčevanje na ta način omogoči dodatno pokojnino, ki vam bo v času upokojitve pomagala kakovostno preživeti preostanek življenja, brez finančne odvisnosti. Dodaten bonus, ki bo zagotovo vplival na vašo odločitev za varčevanje v tej obliki, je tudi dejstvo, da se znesek, ki ste ga vložili v dodatno pokojninsko zavarovanje šteje kot davčna olajšava. Zaposlenim je na voljo individualno pokojninsko zavarovanje, lahko pa se v zavarovanje vključite preko kolektivne pogodbe, če to možnost ponuja vaš delodajalec.

Kaj bom z varčevanjem pridobil?

Ustrezno varčevanje vas bo pripeljalo v svet finančne brezskrbnosti. Ljudje smo bitja, ki si v osnovi želimo finančne neodvisnosti, želimo si zadostne količine finančnih sredstev, ki bodo zadostila našim osnovnim življenjskim potrebam, ob tem pa bo ostalo dovolj za sredstev tudi za ostale aktivnosti po naši izbiri. Pomembno je zavedanje, da je finančna svoboda odvisna od vsakega posameznika in njegovega razumevanja pojma varčevanje. Finančna svoboda zahteva, da posameznik preuredi svoje vrednote in želje – kaj bi radi pridobili, kaj ste pripravljeni za to narediti? Pri tem je ključno, da nehate sebe primerjati z drugimi, njihovimi sanjami in motivi ter vzpostavite svojo lastno definicijo finančne svobode. Mnogi menijo, da bi jim dobitek na loteriji zagotovil finančno svobodo – ali se bi to res zgodilo, je odvisno od posameznika in njegove odločitve, ali bo priigrani znesek porabil ali vložil v različne oblike varčevanja, seveda pa tudi od same vrednosti dobitka. Čeprav se milijon evrov sliši kot veliko denarja, ga lahko dokaj hitro porabite, ali pa oplemenite in iz njega zagotovite lastno finančno svobodo.