Kaj lahko dobro upravljanje stavb prinese lastnikom?

upravljanje stavb

Upravljanje stavb je odgovorno, natančno in zahtevno delo, ki ga ne zmore vsak upravljavec, enako kot dober gospodar. Dejansko upravljavca lahko primerjano z gospodarjem hiše. Nekateri imajo lepe in urejen hiše, ki delujejo in so prebivalci v njej zadovoljni. Drugim pa se streha podre na glavo. Zato izberite kakovostnega in izkušenega ter poštenega upravljavca, kot je
SPL Ljubljana.

Med upravljavci, ki vodijo upravljanje stavb, so lahko velike razlike, kar se še posebej opazi v večjih mestih, kot je Ljubljana, kjer ni monopola samo enega upravljavca. Če boste vprašali uporabnike in lastnike stavb za menja o upravljanju njihovih stavb, boste dobili zanimive odgovore in uvid v to, kateri so najboljši in katerim se je dobro ogniti.

Kaj pomeni dobro upravljanje stavb?

Dobro upravljanje stavb pomeni to, da upravljavec za stavbo skrbi tako, da preverja streho, okna, javne prostore, kleti in okoliš, da je vse v redu ali pa, kaj je treba sanirati. Skrbi tudi za stroške, kot so ogrevanje, voda, eklektika in zavarovanja, da so najugodnejši možni, najbolj racionalni ter pravilno razdeljeni med več stanovanji.

Kakovostno upravljanje stavb pomeni tudi, da zna upravljavec povezovati ljudi, skupnosti predstaviti novitete, težave in rešitve ter jih pravilno in pošteno informirati o dogajanju s stavbo.

upravljanje stavb

Poleg tega mora znati upravljati s skupnim denarjem lastnikov stanovanj oziroma stavbe, ga pametno obračati in poskrbeti, da ne izpuhti neznano kam. Lastniki svatovanj in denarja morajo biti takoj obveščeni in vprašani, ali se lahko denar za nekaj porabi in ali se s tem ne strinjajo.

Za nekatere investicije upravljanje stavb zahteva 100 % soglasje lastnikov, za druge pa malo manj ali vsaj polovico. Upravljavec mora to dosledno upoštevati in nikakor ne ignorirati lastnikov, ker si bo s tem zapravil ugled ter zaupanje.

Kaj lahko naredite, če ugotovite, da vašemu upravljavcu ne morete več zaupati?

V veliko primerih se zgodi, da upravljavec naredi serijo usodnih napak in potem izgubi zaupanje strank oziroma lastnikov stavb. Upravljanje stavb ni tako preprosto in zlahka se kaj zalomi. Upravljavec mora zato vse reševati skupaj z lastnik in jih o tem obveščati. To je že prva napaka, ki jo lahko naredi, da zamolči prave informacije.

Druga napaka, ki jo lahko zagreši, pa je slabo upravljanje stavb. To pomeni, da se za stavbo v resnici ne zanima, je ne pregleduje in je ne pozna. Stavba lahko zaradi tega propada. Lastniki lahko tudi opozarjajo na napake, ki pa jih upravljavec ne sanira.

Tretja bistvena napaka, ki lastnika stavb najbolj boli, pa je malomarno in nepravilno opravljanje skupnega denarja. Če stroški nenormalno narastejo ali so višji, kot jih imajo druge stavbe, bodo lastniki zelo nezadovoljni, saj se zapravlja njihov dragoceni denar. Zato mora biti upravljavec ves čas na preži za najbolj ugodnimi dobavitelj dielektrike, vode, ogrevanja in zavarovanj.

Poleg tega mora skrbeti za to, da se denar, ki ga vlagajo v skupni sklad lastniki ali najemniki stanovanj, plemeniti in dobro naloži, drugače izgublja vrednost.

V vseh teh primerih so lastniki še kako upravičeni do menjave upravljavca stavbe. Če so si vsi 100 % enotni, potem ne bo težav, izberejo drugega upravljavca in prejšnjemu dajo odpoved. Če pa niso enotni, potem pa so lahko nezadovoljni lastniki v stiski, ker se postopek zamenjave ne bo speljal.