Sodni tolmač ni navaden prevajalec

Sodni tolmač

 

Čeprav se morda ne zavedamo, se vsak dan srečavamo z različnimi vrstami prevajanja. Največkrat se to dogaja, ko gledamo televizijo ali brskamo po spletu in tudi, če nismo najbolj vešči v jezikih poleg slovenščine, moramo vsaj z uporabo prevajalnika prevesti določene besede ali besedila. Seveda pa obstajajo ljudje, ki se s prevajanjem ukvarjajo profesionalno. Obstaja več vrst prevajanja in tolmačenje spada med bolj zahtevne. Med različnimi vrstami tolmačenja, se sodno tolmačenje uporablja v sodnih postopkih ali obravnavah, kjer ni prostora za napake. Sodni tolmač je oseba, ki je velikokrat del prevajalske agencije kot je Lex Tra (www.sodni-tolmac.si), kjer s skupnim delom preprečijo tudi najmanjše napake.

Kdo je sodni tolmač?

Na grobo rečeno, je sodni tolmač tista oseba, ki pri sodnih postopkih in obravnavah ustno prevaja oz. tolmači govor. V Sloveniji gre seveda za tolmačenje v in iz slovenskega jezika in pa tudi za tolmačenje slovenskega znakovnega jezika. Poleg tega je na zahtevo sodišča, delo sodnega tolmača tudi prevajanje pomembnih sodnih listin, kot so razne pogodbe, zakoni, pravni akti, potrdila, pooblastila in podobno. Ker ne gre za navadno prevajanje, ampak se po prevodu listini prenese tudi pravna veljava, gre tu za sodno overjene prevode besedil, za katere sodni tolmač tudi odgovarja. Sodni tolmači so prisotni tudi, ko je potrebno tolmačenje pri sklepanju pogodb in izvrševanju upravnih postopkov pred pristojnimi organi. Tu je delo sodnega tolmača, da pravilno izmenjuje podatke, saj je ena ali več strank tujih. Ker je delo sodnega tolmača izjemno zahtevno in pomembno, je tudi kazensko odgovoren za morebitne napake pri prevodu, ki lahko povzročijo napačno razumevanje stranke, kar lahko povzroči veliko škodo.

Sodni tolmači morajo za svoje delo poznati osnove prava. To pomeni tudi, da poznajo vso terminologijo, ki zadeva pravo. Poleg tega morajo obvladati tako tehnični in strokovni jezik, kot tudi narečja in ostale posebnosti jezika, da lahko v drug jezik primerno prevedejo bistvo, ki je namenjeno ciljnemu poslušalcu.

Pogoji za sodnega tolmača

Sodnega tolmača imenuje minister za pravosodje, potem ko na ministerstvo odda vlogo in izpolnjuje določene pogoje. Imeti mora slovensko oz. državljanstvo EU, magistrsko ali predbolonjsko univerzitetno izobrazbo in za delo v Sloveniji, mora obvladati slovenski jezik. Poleg slovenskega jezika mora dokazati aktivno znanje tujega jezika in šest let delovnih izkušenj iz tega jezika.

Preden je sodni tolmač imenovan, mora pred začetkom dela opraviti še ustni in pisni preizkus. Ta je sestavljen iz pisnega prevoda pravnih listin iz izbranega jezika v slovenski jezik in obratno. Ustni del je sestavljen iz preverjanja jezika in zagovora pisne naloge. Poleg tega pa se preveri tudi praktično poznavanje temeljev pravnega znanja. Ta sklop zajema ustavno ureditev Republike Slovenije, organizacijo in delovanje pravosodja, znanje iz sodnih postopkov, prava in institucij EU, na koncu pa mora potencialni sodni tolmač pokazati znanje o pravilniku, ki zajema pravice in dolžnosti sodnih tolmačev. Če bo sodni tolmač prevajal v slovenski znakovni jezik, mora pokazati tudi to znanje.

Sodni tolmači, ki jih minister imenuje, so zapisani v imenik sodnih tolmačev in prejmejo štampiljko, izkaznico in identifikacijsko kartico. Tako kot ostali poklici, se tekom kariere tudi sodni tolmači izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje.

Kdaj potrebujete sodnega tolmača?

Sodnega tolmača potrebujete, če rabite nekoga, ki bo v skladu z zakonom prevedel dokumente kot so spričevala, diplome, izpiski iz matične knjige ali ostalih uradnih evidenc, ki potem služijo namesto originala. Iz ali v slovenščino lahko dokumente prevedete v katerikoli tuj jezik.

Na sodnega tolmača se lahko obrnete tudi takrat, ko potrebujete strokovno in zanesljivo tolmačenje ob posebnih priložnostih, kjer so prisotni tujci. Najbolj pogosti primeri so poroke, sodišča, na upravnih enotah ali veleposlaništvih. Sodni tolmač pa vam lahko priskoči na pomoč tudi takrat, ko v tujini potrebujete pomoč pri zaposlitvi, selitvi, študiju ali posvojitvi. Ker imajo sodni tolmači več pooblastil kot navadni prevajalci, so pri pomembnih dokumentih in postopkih zagotovo bolj primerna in zanesljiva izbira.