Metered billing ali odmerjeno obračunavanje

V sodobnem svetu, ki ga spremlja vse bolj hiter življenjski tempo in kjer so ljudje ciljno usmerjeni v zadovoljevanje svojih potreb, so vse bolj odprti tudi za nove načine plačevanja storitev, ki jih koristijo. Nič drugače ne velja za podjetja, ki te storitve ponujajo, saj želijo ta čim bolj poenostaviti svoje poslovanje in hkrati uporabnikom storitev ponuditi pozitivno izkušnjo pri plačevanju. Tak primer je koncept obračunavanja oz. plačevanja na podlagi uporabe oz. tako imenovano odmerjeno obračunavanje (metered billing). Koncept v bistvu niti ni nov, saj se uporablja že npr. za plačevanje stroškov električne energije in vode, v zadnjem času pa se širi še na druga področja kot so plačevanje stroškov za internet in telefon ipd. To je način obračunavanja, ki ima še velik potencial za nadaljnji razvoj, zato se zanj odloča vse več podjetij, ki ponujajo svoje izdelke oz. storitve.

Kaj je odmerjeno obračunavanje (metered billing) in kakšne so njegove prednosti?

Gre za način obračunavanja koriščenih izdelkov ali storitev, ki temelji na dejanski porabi uporabnikov. Stroški se obračunavajo za vsak obračunski cikel, ki ga določi podjetje, pri tem pa je pomembno le to, koliko storitve je uporabnik dejansko porabil, zato se zneski v določenem ciklu (npr. mesečno) med seboj navadno razlikujejo. Porast tega načina obračunavanja je opazen tudi zato, ker je dandanes večina množičnih storitev dostopnih prek spleta v računalniških skupkih ali oblakih. Aplikacije, ki temeljijo na oblaku, morajo biti sposobne slediti ravni uporabe ter na podlagi tega samodejno izračunati ceno glede na to, koliko storitve je uporabnik porabil v določenem ciklu. Odmerjeno obračunavanje ponuja tudi model Tidens Monetization, ki omogoča olajšanje poslovanja podjetjem in organizacijam na področju medijev, izobraževanja, zdravstva in drugih, saj tako podjetja lažje obvladujejo stroške, povezane z zagotavljanjem teh izdelkov ali storitev. Sistem obračunavanja Tidens Monetization se prilagodi za vsako podjetje posebej, s čimer zagotavlja visoko raven fleksibilnosti tudi ob morebitnih spremembah poslovanja podjetja.

Na kaj bodite pozorni ob vpeljavi tega koncepta?

Za uspešno vpeljavo ali za prehod na koncept odmerjenega obračunavanja je potreben premišljen in strateški pristop, še pred tem pa si je treba odgovoriti na nekaj vprašanj:

  1. Ali je izdelek oz. storitev primerna za odmerjeno obračunavanje – vprašati se je potrebno, ali se lahko ponujeni izdelek oz. storitev razdeli na posamezne enote in na katerih sestavnih delih temeljijo te enote. Pomembno je namreč, da je način obračunavanja jasen in lahko doumljiv, da ga bodo tudi naročniki razumeli brez težav.
  2. Kako potrošnja naročnikov oz. kupcev vpliva na stroške podjetja – odmerjeno obračunavanje je primerno za podjetja, kjer poraba kupcev močno vpliva na obratovalne stroške podjetja, še posebej če izdelke in storitve dobavljajo neprestano.
  3. Kako pogosto naročniki porabljajo storitve – vpeljava odmerjenega obračunavanja je smiselna, če naročniki v določenem časovnem obdobju redno dostopajo do storitev ali kupujejo izdelke. Natančno določena pogostost uporabe, pri kateri je odmerjeno obračunavanje za podjetje koristno, se od podjetja do podjetja razlikuje, zato se je pred vpeljavo tega koncepta smiselno posvetovati s strokovnjaki.
  4. Koliko enot naročniki v povprečju porabijo v posameznem obračunskem obdobju – obravnavani koncept pride v poštev v primerih, ko različne stranke porabljajo različno količino enot v določenem obračunskem obdobju. Tako tisti, ki porabijo več, tudi plačajo več in obratno, zato imajo vsi občutek, da so plačali pravično ceno za svojo porabo.

Strokovnjaki v podjetju Tridens technology bodo preučili situacijo v vašem podjetju ter vam na podlagi tega svetovali, kateri način obračunavanja je najprimernejši glede na specifiko dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje. Na prvi pogled zapleten sistem odmerjenega obračunavanja (metered billing) se ob pravilni vpeljavi lahko izkaže za zelo donosen in učinkovit način zaračunavanja strankam. Potrebno je poznati njihovo potrošniško vedenje in razumeti koncept obračunavanja, s čimer lahko izkoristite vse njegove prednosti ter ob pomoči sistema Tridens Monetization svoje podjetje popeljete na novo sodobno pot poslovanja.