Omisli si študij in postani diplomiran ekonomist

Diplomiran ekonomist

Razmišljate o študiju? Diplomiran ekonomist je izobrazba, ki pride vedno prav. Zaradi vsebin, ki se podajajo tekom izobraževanja, lahko delate na ogromno delovnih mestih. Študij na omenjeni fakulteti pa te vsebine še nadgradi s katoliškimi vrednotami. Je klasična ekonomska fakulteta, ki svoje programe le še nadgrajuje. Prav vsi, tako profesorji kot slušatelji, pa skupaj delujejo. S svojim trudom in znanjem proučujejo vsebine, ki raziskujejo potrebe in priložnosti širše družbene skupnosti. Razvijajo in raziskujejo področja družbenih in humanističnih ved. Tako z izobrazbo na fakulteti ne pridobite samo naziva, temveč širok nabor vsebin, ki vam omogočijo delo v širši družbeni skupnosti. Izobraževanje traja tri leta in obsega 180 točk. Tako je primerljivo z drugimi bolonjskimi programi in je odlična podlaga za nadaljevanje v dodiplomskem in podiplomskem magistrskem študiju na številnih univerzah širom sveta. Prav tako pa je s pridobljenim znanjem možen tudi doktorski študij na področju ekonomije manegementa in poslovnih ved.

Dodatne prednosti študija

Diplomiran ekonomist tako osvoji temelje za etično odločanje. Prav tako pa še številne druge sposobnosti. Okrepijo se znanja na področju javnega nastopanja. S tem lahko dobro poskrbijo za širšo javnost. Svoje vsebine podajajo na enostaven in jasen način, kar je bistvenega pomena za razvoj širše družbene skupnosti. Med študijem je močan poudarek na krepitvi obvladovanja poslovne angleščine. Jezik je svetovno poznan in v poslovnem svetu nujen. Tako potekajo tudi izmenjave študentov v programu ERASMUS plus in CEEPUS. Prav tako pa na številnih katoliških univerzah, ki so povezane v svojo mrežo. S tem se znanje poslovne angleščine le še utrjuje in bogato dopolnjuje.

Program je oblikovan po zahtevah bolonjskega procesa. Vsebuje bogate vsebine za pridobitev vrhunskega znanja in izobrazbe. Le tega pa lahko nadgradite tudi v nadaljnjem študiju. Prav tako pa pridobite še dodatna znanja za področju katoliške morale. Študentje pa, poleg naziva diplomiran ekonomist, osvojijo še cele vrste dodatnih akademskih znanj in izkušenj. Vse to pa jim na fakulteti omogočajo z dodatnimi programi in številnimi dejavnostmi v širši družbeni skupnosti. Programi se sproti posodabljajo, kar je današnjem času nuja. Tako študentje osvajajo znanja na vseh področjih poslovnega okolja. Njihovo obzorje se močno širi. S svojim znanjem pa bodo študenti imeli kakovostno življenje in bogato kariero. S tem jim bo olajšano sprejemanje pomembnih odločitev, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Tako si bodo krojili tudi ugled v širši družbeni skupnosti, ko bo le ta spoznala njihovo vrednost.

Kje lahko diplomiran ekonomist dela?

Diplomirani ekonomisti so potrebni v vseh panogah in širši družbeni skupnosti. Ta poklic so potrebovali, potrebujejo in bodo potrebovali vedno in povsod, ne glede na družbeni red. Ljudje s tako izobrazbo se vedno iščejo. Če pa posedujejo še dodatna znanja, pa se njihova cena premosorazmerno dviguje. Saj le ti dajejo dejavnosti dodano vrednost. In dejavnost, ki ima zaposleno osebo Diplomiran ekonomist, ima mnogo večje možnosti za preživetje v krutem poslovnem svetu. Oseba, ki pa ima še pridobljena moralna načela, lahko poskrbi tudi za mnogo večjo delovno storilnost oseb, ki opravljajo osnovna dela v dejavnosti.

Prav tako se lahko diplomanti fakultete zaposlijo povsod po svetu, saj njihovo znanje obsega poleg strokovnosti tudi znanje tujega poslovnega jezika. Istiočasno pa lahko svoje znanje nadgradijo na podiplomskem študiju na magistrskem programu poslovnih ved, ekonomije ali manegementa. Študentje so zelo uspešni v gospodarstvu. Gospodarstvo pa je panoga, ki najbolje prikazuje stanje v posamezni državi. Iz tega sledi, gospodarstvo, ki ima zaposlene kvalitetne diplomirane ali univerzitetne diplomirane ekonomiste, je praviloma veliko bolj uspešno od gospodarstva, ki mu ta kader primanjkuje.

Slovenska fakulteta izobražuje vse vrste kadrov na področju poslovnih ved. Tudi doktorski študij je na razpolago. Sodelujejo pa s špansko univerzo in tako bodoči doktorji znanosti na področju poslovnih ved delajo tako s slovenskimi, kot tudi španskimi mentorji. Vsak kandidat ima po enega slovenskega in enega španskega mentorja. To pa samo dviguje nivo pridobljene izobrazbe. Diplomiran ekonomist ima odprta vrata v poslovni svet.